Ponuda

Izrađujemo elaborate u sklopu natječajne dokumentacije.

Vršimo obračun PDV-a za tvrtke, obrte, te fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a.

Vršimo izradu i obračun 9 mjesečni TSI-POD obrazac za FINA-u.

Dobit d.o.o.

Bračka 15
21000 Split

Tel. +385 21 468087
       +385 21 468086
Fax. +385 21 468085
E-mail: info@dobit.hr