Približavanjem roka za uvođenje eura u Hrvatskoj, otvaraju se brojna pitanja među poslovnim subjektima. Stoga ćemo u sljedećih nekoliko redaka teksta objasniti što nas sve čeka u prijelaznom razdoblju te nakon 1. siječnja 2023. godine uvođenjem eura u Hrvatskoj.

Hrvatska priprema zamjenu kune eurom na način koji obuhvaća 3 ključna razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. U pripremnom razdoblju će Vlada RH, nakon objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, odrediti fiksni tečaj koji će vrijediti za sve.

PRIPREMNO RAZDOBLJE – DVOJNO ISKAZIVANE VRIJEDNOSTI

Pripremno razdoblje podrazumijeva obvezu dvojnog iskazivanja svih vrijednosti (cijene na cjenicima, računima, ponudama, predračunima, platne liste i sl.) te isto započinje (započinje 5. rujna 2022. i traje zaključno do 31. prosinca 2023. U navedenom razdoblju razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Blagajne i naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođeni za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute. S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena na glavnom računu. Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati). Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije. Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu.

RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA – PLAĆANJE U KUNAMA & EURIMA

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura (1. siječnja 2023. godine) i traje 2 tjedna (14 dana od datuma uvođenja eura). Dvojni optjecaj je optjecaj u kojemu se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste i Euro i Kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euri i kune. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u obliku direktne kotacije EUR/HRK u njegovom punom brojčanom iznosu (zaokruženo na dvije decimale). Osiguravanje nesmetane zamjene valuta jedan je od najvažnijih koraka u pripremama, osobito za poslovne subjekte s visokim prometom u gotovini. Uz bankarski sektor, sektor maloprodaje ili ugostiteljstva ima ključnu ulogu u prikupljanju i povlačenju novčanica i kovanica u kunama tijekom razdoblja dvojnog optjecaja. Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euro novčanicama i kovanicama kako bi od datuma uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti.

Pritisak na određene poslovne subjekte (trgovci i pružatelji usluga) koji u pravilu posluju gotovinom bit će posebice znatan u prva dva tjedna od datuma uvođenja eura (14 dana dvojnog optjecaja) zato što će potrošači u tom razdoblju moći plaćati i eurima i kunama, dok će gore spomenuti poslovni subjekti biti obvezni vraćati Eure, kad god je to moguće. Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti do 50 komada kovanog novca kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući pritom propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenje naplate ili plaćanja u gotovini. Iznimno ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kuna ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Po isteku 14-dnevnog razdoblja dvojnog optjecaja Euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja!

RAZDOBLJE NAKON ZAVRŠETKA DVOJNOG OPTJECAJA

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, datumom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će novčanim iskazima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Isto se odnosi i na ugovore o radu tako da iste neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute. Iznosi u Pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u eurima.

Zamjena Kune Eurom neminovno će utjecati na računovodstveni sustav poslovnog subjekta. S obzirom na to da se računovodstveni procesi u pravilu oslanjaju na odgovarajući informacijski sustav, promjene će neminovno utjecati i na informacijske sustave za podršku procesima financija i računovodstva. Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u eurima.

Posebno treba istaknuti „prijelazne evidencije i izvješća“, primjerice PDV obrazac za prosinac prethodne godine, koji će se zakonskim rokovima u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden podnositi u kunama jer se odnosi na razdoblje prethodne godine. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini u kojoj je euro uveden utoliko što se odnose na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).

Svi knjigovodstveni podaci evidentirani u poslovnim knjigama (uključujući osnovna sredstava, sitni inventar, zaliha materijala, robe, proizvoda i nekretnina) namijenjeni prodaji do 31. prosinca 2022. moraju biti iskazani u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima. Porezna uprava će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja sve financijske podatke na rješenjima te na drugim izlaznim aktima kojima se utvrđuje porezna obveza iskazivati dvojno, dakle u obje valute.

Za sva eventualna pitanja obratite se na email [email protected] ili nas posjetite u uredu na adresi Put Trščenice 6 u Splitu.

 

Dobit Logo
Dobit Logo